Case study ที่ 2 ของการ Query Microsoft Access หารายชื่อลูกค้าเร่งด่วน

จากบทความแรก http://myblog.idea2mobile.com/?p=955 Microsoft access สำหรับ Sales วันนี้มา เป็น Case Study ที่ 2 ต้องการหากลุ่มลูกค้า แยกเป็น Forecast, Prospect, Reject แล้วก็เป็น Customer เพื่อให้ง่ายในการ Follow up ลูกค้าในการติดตามผลต่อไป

T_detail_ตารางแยกประเภท ของลูกค้า
T_detail_ตารางแยกประเภท ของลูกค้า

มาดูประเภทของลูกค้าที่ได้แบ่งไว้ ในหมวดของลูกค้าที่ทางผมติดต่อแยกตาม Type ของธุรกิจ ในที่นี่ ทางผมจะแบ่ง Category ไว้มากกว่า 30 หมวด เรียงตามเป็น type 01 = Automobile , 02 = Prospect , 03 = forecast , 04= แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปตาม Type

Read moreCase study ที่ 2 ของการ Query Microsoft Access หารายชื่อลูกค้าเร่งด่วน