ปลายปีแล้ว เรียนรู้การ วิเคราะห์ตัวเลข พ่นไฟ กับ Pivot Table by Excel

ใช้ Pivot Table ในการคำนวณตัวเลข
ใช้ Pivot Table ในการคำนวณตัวเลข

เป็นความพยายามเชิง Programmer  โดยปกติเขาจะไม่ให้ทำกัน ในรูปแบบนี้ เพราะจะไปกระทบกับฐานข้อมูลหลัก แต่ ในเมื่อ Website ไม่มีปุ่ม Export จากหน้า Font end หนทางที่จะไปเอาข้อมูลดิบ คือ Database ใน phpmyadmins  แล้ว Export ออกมาในรูปแบบ Excel

Read moreปลายปีแล้ว เรียนรู้การ วิเคราะห์ตัวเลข พ่นไฟ กับ Pivot Table by Excel