สัปดาห์ที่ 3 ของการทำงาน Add Google Place ประกาศ office ให้ชาวโลกรู้จัก

googleplace ประกาศก้องให้ชาวโลกรู้จัก
googleplace ประกาศก้องให้ชาวโลกรู้จัก

สัปดาห์ที่ 3 ของการทำงาน ระหว่างการขอ เสนอ Budget ในการจัดทำ Website ใหม่ ก็เลยทำการตลาด Location Base Marketing ซะหน่อย โดยไป Register “Google Place” ประกาศ ตัวตน ให้ชาวโลกรู้จัก ผ่าน Google Map บน แผนที่ของ Google  หลังจาก Register ไปแล้ว รอประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี เอกสารจาก Google ส่งมายืนยัน ให้ใส่ PIN code

เอกสารที่ส่งจาก Google Place
เอกสารที่ส่งจาก Google Place

เมื่อเราได้ Pin ในการ Active แล้ว เราก็เข้าไป Add สาขาของ office ได้ทันที หรือจะ Download form ออกมา แล้ว Import เข้าไปก็ได้ เมื่อ Add ข้อมูลเข้าไปในระบบ ต่อไปนี้ ก็จะมีข้อมูล office พร้อมสาขา ออก Online ไปทั่วโลกแล้ว

google_place สาขา ของ Thai rent A car
google_place สาขา ของ Thai rent A car

แต่ ต้อง comment ระบบของ Google place คือ Engine ในยังไม่รองรับการ Realtime ทุกอย่างต้องรอการ Verify Check โดยตลอด แล้ว การ upload ข้อมูลเข้าไปตาม Form ก็ ใช้ได้ไม่หมด ทุก form

สรุป ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ 3 ของการทำงานโดยใช้ Location Base Marketing ในเครื่องมือ Tool ของ Google

***พื้นที่สนับสนุน Website ติดต่อ 0866188111****

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.