เริ่มปรับตัวจาก Sales สู่ Webmaster สำหรับก่อนส่งท้ายสัปดาห์ที่ 3

Thairentacar ภาคภาษาไทย
Thairentacar ภาคภาษาไทย

เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยสำหรับ การทำงานส่งท้ายสัปดาห์ที่ 3 ในการแกะ Code จาก Website หลัก แล้ว ทำภาษาไทย Lifestyle ทุกอย่างตามใจฉันได้เลย ถือว่า ประสบการณ์จาก Taradsolution นั้นทำให้เราทำงานที่นี่ได้อย่างไม่ราบรื่นเลย ถึงแม้ไม่ได้จบ Programmer มาอาศัยอ่าน Code แล้ว แกะบ่อย ๆ มาลองทำ Site จริง ช่วงแรกยาก แต่ ตั้งโครงได้  Approved ก็ไม่มีปัญหาอะไรละ

ลองไป Sample ดูกันได้ที่ http://www.thairentacar.com/TH

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.