ยื่นแบบ ภงด 90 ผ่าน Internet บอกตรงมันยอดมาก

ยื่นแบบผ่าน Internet
ยื่นแบบผ่าน Internet

ปกติช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเอกสารมันเยอะมาก ก็เลยไปยื่นแบบเอกสารเอง ที่กรมสรรพากร เพราะกรอกข้อมูลใน Web มันงง ปีนี้ลองใหม่ใน Website เปลี่ยนไป และ คำนวณง่ายขึ้นเยอะเลย มีแบบ Credit ปันผลเงินภาษี สามารถยื่น ภงด 90/91 ในแบบฟอร์มเดียวกันได้เลย หลังจากรวบรวมเอกสารเสร็จ เข้าสู่ Website กรมสรรพกร ใส่  ID  บัตรประชาชน และ รหัสผ่าน

5 ขั้นตอนในการกรอกข้อมูล

ยื่นภาษีผ่าน Internet
ยื่นภาษีผ่าน Internet

ขั้นตอนแรก

ใส่รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล สถานะ (โสด) สมรส (สมรส) ถ้าสมรส แล้ว ใน form จะต้องใส่ ID ของบัตรประชาชนของคุ่สมรสด้วย

ขั้นตอนที่สอง (เลือกเงินได้ / ลดหย่อน)

ยื่นภาษีผ่าน Internet
ยื่นภาษีผ่าน Internet

ด้านซ้าย เป็นรายได้ จากแหล่งที่มา ตั้งแต่ (มาตรา 40(1) – (8) ส่วนด้านขวา ให้เลือกค่าลดหย่อนว่าเรามีอะไรบ้างใน เลือกก่อน

สำหรับเรา รายได้มีเงินปันผล รายได้จาก ดอกเบี้ยรับ รายได้จากเงินปันผลของกองทุนรวม เลือก ตั้งแต่ 40 (1) / 40 (2) /40 (4)   ส่วนค่าลดหย่อนมีตั้งแต่ (เงินสะสมกองทุนสำรอง / เบี้ยประกันชีวิต / ค่าซื้อ LTF / เงินบริจาค)

ยื่นภาษีผ่าน Internet
ยื่นภาษีผ่าน Internet

หลังจากเลือกหน้า 2 แล้ว กดเข้ามา ก็ใส่ รายได้รวมทั้งปี และ ภาษีที่หักไว้ ณที่จ่าย ส่วนใหญ่ มาตรา 50 ทวิ เราดูยอดรวม แล้วใส่ตัวเลข พร้อมเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างได้เลย ด้านบน สังเกตุ มี Tab 3 ช่อง (40 (4) และ 40 เงินปันผลที่ได้จากหุ้น)

40 (2) เงินได้จากดอกเบี้ย เงินฝากประจำ

ยืนแบบภาษีผ่าน Internet
ยืนแบบภาษีผ่าน Internet

 

40 (3) เงินได้ Credit เงินปันผล 

credit เงินปันผล
credit เงินปันผล

Credit เงินปันผล  เอายอดจำนวนเต็ม อันไหน หัก 20 % 25% 35 % เอาจำนวนเต็มใส่ในช่องด้านบนแล้วบันทึก จะคำนวณให้อัตโนมัติเลย

ยื่นภาษีผ่าน Internet
ยื่นภาษีผ่าน Internet

 

เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว จะมาบันทึกในหน้าที่ 5 เหลือแค่ เงินบริจาค ในระบบจะคำนวณภาษี ที่ต้องชำระ / หรือจ่ายเพิ่มเติม ต้องการให้ บริจาคเงินให้กับทางพรรคการเมืองหรือไม่  ถ้าตรวจสอบถูกต้อง ก็ สามารถ ส่ง แบบ form การยื่นแบบภาษี ได้ทันทีเลย ถือว่าทำงานค่อนข้างเร็ว ไม่ต้องไปที่สรรพากรอีกแล้ว

 

Webmaster

Anantachai ittiworapong

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.