Philip Kotler Marketing 3.0

Philip Kotler Marketing 3.0

เป็นคนที่อ่าน Text book ไม่ค่อยได้ แต่ก็ไม่ได้ละความพยายามในการหาหนังสือแปลมาอ่าน หลากหลายเล่มแปล ไทยจาก ปรมาจารย์ Philip Kotler ที่ มองการตลาดใน Marketing 3.0 การทำ Marketing ยุคปฏิวัติ ทางจิตใจ และ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเก็บตัวอย่าง หลาย ๆ องค์กร เห็นการทำการตลาดเชิง CSR ค่อนข้างมาก เลยคิดว่าจะประยุกต์การตลาดในปีหน้าด้วย Online กับ CSR Project

redbull กระทิงแดงกับกิจกรรม CSR

redbull กระทิงแดงกับกิจกรรม CSR

ของ Red bull Spirit กิจกรรมเชิงออกไปช่วยสังคม ทำดีเพื่อสังคม อันนี้ อาสาสมัคร ในการช่วยพัฒนา

tetapak CSR

tetapak CSR

 Tetrapak กับกิจกรรมในเรื่องการรณรงค์ เก็บกล่องนมทำหลังคาเขียว อันนี้ผมมีส่วนร่วมในการนำกล่องนมมาร่วมบริจาคแล้วหลายครั้ง

องค์กรมหาชน หลาย ๆ องค์กร เริ่มปรับตัวเข้ามาสู่ CSR มากขึ้น

CSR Marketing

CSR Marketing

Comments

comments